Een softwareproject in 1-2-3!

Hoe avontuurlijk een softwareproject opzetten ook is, we herkennen een patroon met drie grote fasen: kennismaking, schets en roll-out. We leiden u even in de uitdagingen van elk fase in. Zo kunt u zich gepast voorbereiden op het software-avontuur! En hoeft u geen nooduitgangen te zoeken. “So buckle up and let’s go!”

De kennismaking

Tijdens de kick-off, de eerste fase van het project, leert u elkaar kennen. Waar ligt de bestemming van het project, hoe groot is de cargo, wie zit in de cockpit,… U snapt het al: bij de start zitten opdrachtgever en ontwikkelaar geregeld samen. Tot de doelstellingen scherp staan en de mogelijkheden kristalhelder hierop afgestemd zijn. Beperk u dus niet tot een wederzijdse briefing of een ruwe schets, maar besteed voldoende tijd en energie aan doortastende gesprekken. 

Bespreek zoveel mogelijk opportuniteiten en valkuilen. Dit doet u best door een intern team te betrekken met mensen die de software zullen gebruiken. Finaal moeten zij enthousiast zijn over het resultaat en er voordelen uithalen. U neemt hen best aan boord vanaf de voorbereiding.

Schrik niet als de softwareontwikkelaar met veel vragen op de proppen komt, die niet in uw voorbereiding aan bod kwamen of zelfs een andere oplossing aan u voorstelt dan u suggereerde. Software evolueert nu eenmaal snel en een ervaren projectteam weet makkelijk de uitdagingen van het project te detecteren. Samenwerken met een ervaren ontwikkelaar kan u op die manier grote kosten na het project besparen. De keuze van de architectuur, de gegevensmigratie, de user interface enzomeer. Ze maken een wereld van verschil voor uw project. De technische analyse brengt de best passende oplossing in kaart.

De technische krijtlijnen 

Na de uitgebreide kennismaking volgt het schetsen van de software-oplossing. De technische schetsen dienen voor de IT’ers. De designschetsen geven de opdrachtgever een medium om het resultaat te becommentariëren. In deze fase kunnen nog veranderingen gesignaleerd worden. Met deze stevige basis wordt de ontwikkeling gestart.

De roll-out

Eens de effectieve ontwikkeling start, blijft regelmatig contact belangrijk. Per videoconference of in levende lijve, opties genoeg. De verwachtingen worden keer op keer afgetoetst en geëvalueerd. Kleine aanpassingen kunnen nog steeds opgenomen worden in het project. Softwareontwikkeling is nu eenmaal een ‘agile’ proces. Flexibiliteit kent natuurlijk ook grenzen. Uiteindelijk zijn de beslissingen geoptimaliseerd voor de initiële verwachtingen. Hoofdzaak van bijzaak onderscheiden gebeurt in de eerste fase.

Tenslotte begeleidt de ontwikkelaar het team dat de software voor het eerst gebruikt. Hoe diepgaander de kennismaking gebeurde, hoe beter de software de gebruikers zal helpen. Want dat is toch het allerbelangrijkste: de gebruikers die voordeel halen uit de oplossing en er plezier aan beleven. Een intern team betrekken in het hele proces levert een groter succes op. Zodat u achteraf niet hoeft te zeggen: daar hebben we niet bij stilgestaan…

comments powered by Disqus

Copyright © Mentoring Systems 2020